Klantprofiel

Voor een goed hypotheekadvies hebben wij veel informatie van u nodig. Een klantprofiel helpt ons om te inventariseren wat uw doelstellingen, kennis en wensen zijn. Deze informatie kunnen wij vervolgens gebruiken om u van passend advies te voorzien. Mocht u vragen hebben over dit Klantprofiel, neemt u dan contact met ons op.

  Doelstellingen

  1. Welke van de onderstaande situaties is op u van toepassing?


  Ik wil een bestaande woning kopenIk wil mijn huis verbouwenIk wil mijn hypotheek oversluitenIk wil mijn huidige situatie evaluerenIk wil een nieuwbouwwoning kopenMijn partner en ik gaan uit elkaar en ik wil in de woning blijven wonen

  2. Wie wordt de eigenaar van de woning?


  IkMijn partnerMijn partner en ik, beiden voor 50%

  3. Welk inkomen wilt u mee laten tellen voor het berekenen van de verantwoorde hypotheekhoogte?


  Alleen mijn inkomenAlleen het inkomen van mijn partnerBeide inkomens

  4. De hypotheeklasten kunnen gedurende de looptijd van de geldlening wijzigen. Wat heeft uw voorkeur?


  Stijgende netto hypotheeklasten: Ik begin met lage aanvangslasten.Stabiele netto hypotheeklasten gedurende de looptijd van de hypotheek.Dalende netto hypotheeklasten: Ik begin met hoge aanvangslasten.

  5. Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor een hypotheek? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


  Het duurt nog geruime tijd voordat ik de hypotheek nodig heb. De geldigheidsduur van mijn offerte moet in ieder geval langer dan drie maanden zijn.Als de hypotheekrente daalt nadat ik de offerte heb ondertekend, wil ik toch die lagere rente.Ik wil de hypotheekofferte, ook na het ondertekenen hiervan, kosteloos kunnen annuleren.Ik wil meer dan 10% (van het hypotheekbedrag) per jaar boetevrij kunnen aflossen.Ik wil mijn hypotheekrente mee kunnen verhuizen naar een volgende woning.Ik zoek een geldverstrekker die de hypotheekrente automatisch verlaagt, zodra ik (extra) heb afgelost.

  6. Indien u of uw partner tijdens de looptijd van de hypotheek komt te overlijden. Wat vindt u belangrijk?


  Ik wil in de woning kunnen blijven wonen zonder hypotheeklasten.Ik wil in de woning kunnen blijven wonen en u bent bereid te bezuinigen op de uitgaven.Ik wil de woning zo snel mogelijk kunnen verkopen.Deze vraag is niet van toepassing omdat ik geen partner heb.

  7. Wat is uw doelstelling indien u of uw partner tijdens de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt?


  Ik wil in de woning kunnen blijven wonen met het huidige (gezamenlijke) netto maandinkomen.Ik wil in de woning kunnen blijven wonen, maar u bent bereid te bezuinigen op de uitgaven.Ik wil de woning zo snel mogelijk kunnen verkopen.

  8. Stel: U of uw partner raakt tijdens de looptijd van de hypotheek werkloos. Wat is de daarop volgende 12 maanden dan uw doelstelling?


  Ik wil in de woning kunnen blijven wonen met het huidige (gezamenlijke) netto maandinkomen.Ik wil in de woning kunnen blijven wonen, maar u bent bereid te bezuinigen op de uitgaven.Ik wil de woning zo snel mogelijk kunnen verkopen.

  9. Wat is uw doelstelling als u en/of uw partner straks met pensioen zijn?


  Ik wil in de woning kunnen blijven wonen met het huidige (gezamenlijke) netto maandinkomen.Ik wil in de woning kunnen blijven wonen, maar u bent bereid te bezuinigen op de uitgaven.Ik wil de woning tegen die tijd verkopen.

  Kennis en Ervaring

  1. Welke ervaring heeft u met hypotheken?


  Ik heb een hypotheek en ik weet goed welke verplichting(en) ik ben aangegaan.Ik heb een hypotheek, maar ik weet niet zo goed welke verplichting(en) ik ben aangegaan.Ik heb nu geen hypotheek, maar heb deze in het verleden wel gehad.Ik heb geen ervaring met het afsluiten van een hypotheek.Ik heb in mijn werk te maken met hypotheken.

  2. Wat weet u van hypotheekvormen? Kies het juiste antwoord.


  Een annuitaire aflossingsvorm kent gelijkblijvende bruto maandlasten en stijgende netto maandlastenEen lineaire aflossingsvorm kent gelijkblijvende bruto maandlasten en stijgende netto maandlasten

  3. Met welke hypotheekvormen bent u bekend?


  AflossingsvrijAnnuiteitenLineairBanksparenBeleggenLeven

  4. Met welke financiële begrippen bent u bekend?


  Overlijdensrisicoverzekering (ORV)LijfrenteverzekeringArbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)PensioenregelingAlgemene Ouderdomswet (AOW)Algemene nabestaandenwet (ANW)Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)Werkloosheidsuitkering (WW)

  financiële positie

  1. In welke mate is uw huidige inkomen toereikend voor uw levensstijl?


  Mijn inkomen is ruim voldoende; ik kan nu veel sparen.Mijn inkomen is voldoende, maar ik spaar beperkt.Mijn inkomen is net voldoende; ik kan niet sparen.Mijn inkomen is ontoereikend.

  2. Hoe verwacht u dat uw inkomen zich de komende vijf jaar gaat ontwikkelen?


  Mijn inkomen gaat dalenMijn inkomen blijft gelijkMijn inkomen is net voldoendeMijn inkomen gaat stijgen met 1 tot 3 procent per jaarMijn inkomen gaat stijgen met gemiddeld meer dan 3 procent per jaar

  3. Welk bedrag wilt u per maand maximaal uitgeven aan netto hypotheeklasten (dus na teruggaaf van de belastingdienst), inclusief eventuele risicoverzekering(en)?


  4. Veranderingen in uw persoonlijke of financiële situatie kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw hypotheeklasten. Is het enigszins waarschijnlijk dat onderstaande veranderingen binnen vijf jaar gaan plaatsvinden?


  Verhuizing naar volgende woningEen erfenis/schenkingGezinsuitbreidingStudiekosten kinderenMinder werkenAndere relevante verandering

  5. U kunt geld opzij zetten voor doelen op de korte termijn zoals een auto of vakantie. Of voor doelen op de lange termijn zoals uw pensioen of een verbouwing. Of gewoon voor een buffer. Welke spaardoelen heeft u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


  Financiële buffer (minimaal 6x de netto hypotheeklasten)Vakanties en reizenWoningonderhoud of verbouwingAanvulling op pensioenGrote consumptieve uitgave, zoals bijvoorbeeld een autoGeen specifiek spaardoel

  6. Welk bedrag aan spaargeld wilt u zelf inbrengen om het hypotheekbedrag zo laag mogelijk te houden?


  Ik wil alleen het minimaal noodzakelijke bedrag aan eigen geld inbrengenAnders, vul het bedrag hieronder in bij de toelichting, eventueel met motivatie

  7. Heeft u op dit moment één van onderstaande leningen of verplichtingen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


  Betaalrekening met roodstandmogelijkheidDoorlopend krediet en/of persoonlijke leningStudieschuld (studievoorschot)Studieschuld (studieschuld)Partner-alimentatie ex-partnerTelefoonkredietIk heb geen leningen en/of verplichtingen

  Risicobereidheid

  1. Hoe lang wenst u minimaal de zekerheid dat de hypotheekrente niet gaat stijgen?


  1 jaar5 jaar10 jaar15 jaar20 jaar30 jaar

  2. Stel: Uw partner komt tijdens de looptijd van de hypotheek te overlijden. Dan krijgt u te maken met een daling in het netto maandinkomen, welke tot gevolg kan hebben dat uw hypotheeklasten en levensstijl niet meer betaalbaar zijn. Hoe kunt of gaat u dit opvangen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


  Ik ga meer werken om mijn inkomen aan te vullen.Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen maandelijks aan te vullen.Ik heb hiervoor in het verleden een verzekering afgesloten.Ik ga mijn (consumptieve) uitgaven verlagen.Ik kan dit zelf niet (volledig) opvangen en wil kijken of hiervoor een verzekeringsoplossing is.Ik heb hier geen voorziening voor en wil dit ook niet regelen. Ik weet dat ik het risico loop dat ik de hypotheeklasten dan niet meer kan betalen, het huis moet verkopen en een eventuele restschuld overhoud.Deze stelling is niet van toepassing omdat ik geen partner heb.

  3. Stel: U wordt tijdens de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt. Dan krijgt u te maken met een daling in het netto maandinkomen, welke tot gevolg kan hebben dat uw hypotheeklasten en levensstijl niet meer betaalbaar zijn. Hoe kunt of gaat u dit opvangen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


  Mijn partner gaat meer werken om het inkomen aan te vullen.Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen maandelijks aan te vullen.Ik heb hiervoor in het verleden (via de werkgever) een verzekering afgesloten.Ik ga mijn (consumptieve) uitgaven verlagen.Ik kan dit zelf niet (volledig) opvangen en wil kijken of hiervoor een verzekeringsoplossing is.Ik heb hier geen voorziening voor en wil dit ook niet regelen. Ik weet dat ik het risico loop dat ik de hypotheeklasten dan niet meer kan betalen, het huis moet verkopen en een eventuele restschuld overhoud.

  4. Stel: U raakt tijdens de looptijd van de hypotheek werkloos. Dan krijgt u te maken met een daling in het netto maandinkomen, welke tot gevolg kan hebben dat uw hypotheeklasten en levensstijl niet meer betaalbaar zijn. Hoe kunt of gaat u dit de komende 12 maanden opvangen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


  Mijn partner gaat meer werken om het inkomen aan te vullen.Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen maandelijks aan te vullen.Ik heb hiervoor in het verleden (via de werkgever) een verzekering afgesloten.Ik ga mijn (consumptieve) uitgaven verlagen.Ik kan dit zelf niet (volledig) opvangen en wil kijken of hiervoor een verzekeringsoplossing is.Ik heb hier geen voorziening voor en wil dit ook niet regelen. Ik weet dat ik het risico loop dat ik de hypotheeklasten dan niet meer kan betalen, het huis moet verkopen en een eventuele restschuld overhoud.

  5. Wanneer u met pensioen gaat, is de kans groot dat u te maken krijgt met een daling in het netto maandinkomen, welke tot gevolg kan hebben dat uw hypotheeklasten en levensstijl niet meer betaalbaar zijn. Hoe kunt of gaat u dit opvangen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.


  Als ik met pensioen ga heb ik geen woonlasten meer omdat mijn hypotheek dan volledig is afgelost.Ik ga mijn spaargeld gebruiken om mijn inkomen maandelijks aan te vullen.Ik heb hiervoor in het verleden (via de werkgever) een verzekering afgesloten.Ik ga mijn (consumptieve) uitgaven verlagen.Ik kan dit zelf niet (volledig) opvangen en wil kijken of hiervoor een verzekeringsoplossing is.Ik heb hier geen voorziening voor en wil dit ook niet regelen. Ik weet dat ik het risico loop dat ik de hypotheeklasten dan niet meer kan betalen, het huis moet verkopen en een eventuele restschuld overhoud.